Zakup domu z licytacji komorniczej - jak się przygotować?

Nieruchomości

25-02-2021

Egzekucja komornicza nieruchomości to dobra okazja ku temu, by w krótkim czasie stać się właścicielem mieszkania o atrakcyjnej cenie. W toku postępowania egzekucyjnego zyskują zarówno dłużnik, którego zaległości zostają odciążone, jak i licytator, który nabywa nieruchomość zazwyczaj w przystępnej cenie. Jak przygotować się do licytacji komorniczej?

Licytacja o charakterze publicznym

Egzekucja komornicza odbywa się w trybie publicznym, co oznacza, że obwieszczenie na temat nieruchomości, jak i terminu jej licytacji dostępne jest dla wszystkich w takich źródłach, jak urzędy gmin, sądy rejonowe, na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, a także na stronie internetowej komornika prowadzącego sprawę.

Z treści obwieszczenia można dowiedzieć się kluczowych informacji. Komornik zazwyczaj podaje lokalizację nieruchomości, jak również parametry dotyczące powierzchni czy stanu technicznego. Każdy ma prawo umówić się na obejrzenie domu, aby ostatecznie podjąć decyzję, czy chce przystąpić do licytacji.

Licytacja dla osób z kapitałem

Jeszcze przed przystąpieniem do licytacji komorniczej warto wiedzieć, że warunkiem udziału w egzekucji jest wpłacenie wadium, którego wysokość wynosi 10% szacowanej wartości nieruchomości. Wskazaną kwotę należy uiścić najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku przegranej koszt ten zostaje całkowicie zwrócony.

Drugą istotną kwestią jest konieczność wpłaty pozostałej licytowanej kwoty najpóźniej w 2 tygodnie po zakończonej licytacji. Drogą indywidualnych ustaleń czynność ta może zostać wydłużona do 30 dni. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań, przedmiot zostaje ponownie wystawiony na licytację, a poprzedni licytator nie może wziąć w niej udziału.

Nieruchomość z licytacji a kredyt hipoteczny

Zakup domu z egzekucji komorniczej to najczęściej szansa dla osób, które mają do zagospodarowania wolny kapitał. Czy dom z licytacji można kupić na kredyt? Taka opcja występuje jedynie w wąskiej ofercie banków, a częstym wymogiem jest zabezpieczenie kredytu hipoteką innej nieruchomości. Oferta banków jest w tej kwestii mocno ograniczona. Warto także nadmienić, że sama procedura bankowa musi być załatwiona niezwykle sprawnie. Termin zapłaty za wylicytowaną nieruchomość nie może przekroczyć 30 dni – czas odgrywa tu kluczową rolę.

Zakup domu z licytacji komorniczej - jak się przygotować?

Jak przebiega licytacja?

Egzekucja komornicza ma charakter publiczny i może wziąć w niej udział każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Z udziału w licytacji wykluczeni są dłużnik oraz wszystkie osoby z nim spokrewnione, komornik oraz sędzia nadzorujący licytację, a także cudzoziemcy zamieszkujący obszar Polski bez zezwolenia.

Licytacja rozpoczyna się od podania przez komornika ceny wywoławczej. Licytatorzy przebijają kwotę o minimum 1% szacowanej wartości nieruchomości. Zwycięzcą jest osoba, której kwota została trzykrotnie potwierdzona przez komornika oraz przybita. Po uiszczeniu wylicytowanej kwoty staje się on właścicielem nieruchomości.

Partnerem materiału jest komornik sądowy warszawa wola.

Podobne artykuły