Powietrze w Krakowie – jak wygląda obecna sytuacja?

Czas wolny

14-12-2020

Dzisiejsze powietrze w Krakowie nie zachwyca. Jest to uwarunkowane poniekąd położeniem geograficznym Krakowa, gdyż miasto znajduje się w niecce Wisły, co nie pomaga w prawidłowych ruchach powietrza. Oprócz tego czynniku sytuacja w Krakowie głównie jest spowodowana ogrzewaniem domów i mieszkań za pomocą pieców na paliwa stałe. Swój grosz dodają również spaliny samochodowe. Kraków plasuje się na 11 pozycji w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejsc na całym kontynencie. Wedle raportów co roku w Krakowie z powodu smogu umiera około 400 mieszkańców.

Działania prewencyjne miasta Krakowa

Miasto Kraków wraz z zwierzchnikami województwa podjęło wiele kroków, by przyczynić się do obniżenia ilości smogu oraz tego by powietrze w Krakowie było czystsze. Jednym z nich była Ustawa Antysmogowa z 15 stycznia 2016 roku. Od 1.07.2017 roku zabrania się zakupu nowych kotłów, które nie są zgodne z parametrami narzuconymi przez miasto. Ponadto od tego czasu niemożliwe jest eksploatowanie nieodpowiedniej jakości paliw, do których między innymi należy flot, muł czy wilgotne drewno. Od 2019 roku nie ma zgody na stosowanie jakiegokolwiek paliwa stałego.

Mieszkańcy Krakowa mogli skorzystać z Programu Ograniczania Niskiej Emisji, dzięki któremu otrzymywali dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Była możliwość starania się o dotację na piec elektryczny, olejowy, gazowy czy działający w oparciu o odnawialne źródła energii. W 2016 roku można było otrzymać zwrot do nawet 100% kosztów kwalifikowanych, a w 2017 roku do 60%. Zdaniem Jacka Śmigalskiego, pełnomocnika Prezydenta Miasta ilość aktywnych pieców węglowych w latach 2015-2018 zmniejszyła się aż o 15 tysięcy.  Jeśli w Krakowie normy powietrza przekraczają dopuszczalne wskaźniki pyłu zawieszonego to Krakowianie mogą korzystać z komunikacji miejskiej bez opłat. Inną drogą pomocy jest również możliwość dofinansowania kosztów ogrzewania osobom, posiadającym najmniejsze dochody.

Powietrze w Krakowie – jak wygląda obecna sytuacja?

Działania edukacyjne

Oprócz realnych działań przeciwko smogowi miasto podjęło działania edukacyjne. W Krakowie są organizowane liczne imprezy i konferencje poruszające problematykę zanieczyszczonego powietrza, jego przyczyn i skutków. Jednym z cyklicznych wydarzeń jest piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze” lub „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.  Takie eventy zwiększają świadomość lokalnej społeczności na temat walki ze smogiem.

Obecna sytuacja w Krakowie

Codziennie można sprawdzać informacje mówiące o aktualnym stężeniu pyłu zawieszonego PM10. Na stronie https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/efekty-realizacji/ ukazane zostają średnioroczne stężenia w Krakowie na podstawie danych pochodzących od WIOŚ. Patrząc na dzisiejsze statystyki i te z 2013 roku jednoznacznie można stwierdzić, że miasto jest mniej zanieczyszczone w porównaniu do kilku lat wstecz. Daje to nadzieję na lepszą przyszłość i pokazuje, że podejmowane działania nie pozostają bez echa, gdyż skutki wyraźnie są widoczne w prezentowanych parametrach porównawczych.

 

Podobne artykuły