Doradztwo zawodowe studia podyplomowe – czy warto studiować?

Czas wolny

01-07-2021

Współczesny rynek uległ bardzo dużym zmianom, które cały czas mają miejsce. By być atrakcyjnym na nim warto charakteryzować się otwartością na podejmowanie nowych wyzwań oraz ciągłe nabywanie nowych kompetencji, szczególnie jeśli dysponujemy sporą ilością czasu wolnego. Idea ciągłego uczenia się została nazwana mianem edukacji ustawicznej z angielskiego – lifelong learning. Podążanie za tym nurtem znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia bezrobocia. Studia podyplomowe stwarzają okazję na zdobycie awansu zawodowego bądź całkowitą zmianę dotychczasowej profesji.  Lepiej coś zrobić, zanim nastąpi redukcja czy likwidacja etatów w firmie, w której aktualnie podejmuje się pracę.

Ścieżka nowego rozwoju – doradztwo zawodowe studia podyplomowe

Jedną z dróg rozwoju może okazać się doradztwo zawodowe studia podyplomowe. Studia te znajdują się między innymi w ofercie Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Na ten kierunek mogą aspirować absolwenci kierunków społecznych, pedagogicznych, psychologicznych, antropologii społecznej, politologii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkie te, do których kluczowe będą wysoko rozwinięte cechy społeczne i umiejętności interpersonalne. Po studiach z doradztwa zawodowego można przystąpić do wykonywania zawodu doradcy zawodowego. To osoba, która wspiera dzieci, młodzież oraz dorosłych w planowaniu dalszej ścieżki kształcenia czy odnalezieniu się na rynku pracy, tak, by było to zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi.

Doradztwo zawodowe studia podyplomowe – czy warto studiować?

Pracując z dorosłymi, doradcy zawodowi skupiają się na udzielaniu indywidualnego bądź grupowego poradnictwa zawodowego. Najczęściej jego klienci to osoby, będące długotrwale na bezrobociu, którym trzeba lepiej poznać samych siebie oraz wyrazić oczekiwania wobec przyszłego zawodu. Doradca zawodowy w oparciu o własną wiedzę przestawia aktualną sytuację na rynku lokalnym czy też krajowym oraz ukazuje różne nowe perspektywy rozwoju za pośrednictwem różnych kursów, podnoszących kwalifikacje. Jego praca opiera się również na zbadaniu predyspozycji oraz preferencji zawodowych tak, by móc dopasować odpowiednią profesję i by była źródłem satysfakcji przez długi czas. Warto tutaj podkreślić, że doradca zawodowy nie szuka klientowi ofert pracy czy nowych rozwiązań, on tylko wspiera swoich klientów w tych poszukiwaniach.

Doradztwo zawodowe – odbiorcy

Doradztwo zawodowe jest szczególnie zalecane nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowo wychowawczych, dzięki czemu w miejscu zatrudnienia mają okazję do pełnienia dodatkowej funkcji doradcy zawodowego, zwiększając swój wymiar pracy, a co za tym idzie, również zarobki. Doradztwo jest również podejmowane często przez pracowników Służb Zatrudnienia, a dokładnie Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy, dzięki czemu mogą pełnić dodatkowe zadania w swej placówce. Studia podyplomowe z doradztwa są odpowiednie także dla osób, pracujących w działach HR, co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania stanowiska na wymarzonej posadzie.

 

 

 

Podobne artykuły