Odznaczenie pracowników KUL

Czas wolny

22-06-2021

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest instytucją, która funkcjonuje już przez ponad 100 lat. Podczas specjalnej uroczystości 14 czerwca minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślał to, jak wielkie znaczenie dla wolności miała ta uczelnia. Przemówienie odbyło się w trakcie wręczania specjalnych odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom KUL.

Uroczyste przemówienie na KUL

Minister Czarnek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił przemówienie, w którego ramach nawiązał do 103-letniej historii KUL. Podkreślił on, że pracownicy uniwersytetu towarzyszyli przemianom społeczno-kulturowych w Polsce i Europie. Zaznaczał on, że KUL był i jest swego rodzaju oazą wolności, która musi dalej spełniać swoje zadanie. Tym samym minister Czarnek wyraził swoje uznanie dla szczególnie zasłużonych pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którym wręczył szczególne odznaczenia państwowe. Wręczone przez ministra odznaczenia pracownicy uczelni otrzymali nie tylko za wybitne osiągnięcia w pracy na uczelni, ale również za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Wręczone odznaczenia

Wśród osób nagrodzonych znalazł się m.in. rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który zaznaczył, że bycie włączonym w poczet osób odznaczonych jest dla niego jedną z największych możliwych do uzyskania nagród honorowych i jest jedna z największych nagród, jakie może otrzymać obywatel od władz państwowych. Rektor KUL podkreślił, że dla każdego z odznaczonych pracowników uczelni niezwykle istotne jest wypełnianie etosu akademickiego tak, aby stanowić przykład dla współpracowników. Wraz z nim minister edukacji i nauko odznaczył 28 pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Odznaczenie pracowników KUL

Uczelnia z ponad 100-letnią tradycją

Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II jest jedną z najstarszych uczelni w Polsce i najstarszym uniwersytetem Lublina. Za założenie tego uniwersytetu odpowiadał ks. Idzi Radziszewski, pierwszy rektor KUL, który powstanie instytucji zainicjował w 1918 roku. Obecnie KUL może poszczycić się prowadzeniem aż 51 kierunków, na których kształci się blisko 10 tys. studentów.

Podobne artykuły