Stany depresyjne u dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy?

Dom

13-07-2022

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy?

 

Fundacje organizujące pomoc psychologa dla dzieci i młodzieży są często jedyną deską ratunku dla rodziców szukających pomocy. W wielu miastach oddziały i poradnie dla najmłodszych w szpitalu psychiatrycznym, gdzie trafiają nieletni np. po próbach samobójczych, są przepełnione. Im wcześniej dziecko otrzyma opiekę, tym łatwiej jest pomóc.

Psychiatrzy z Łodzi alarmują

Z powodu pandemii pogorszyła się kondycja psychiczna Polaków w całym kraju. Psychiatrzy z Łodzi biją na alarm, ponieważ w najgorszej sytuacji są dzieci i nastolatkowie. Służby medyczne nie są przygotowane, aby odpowiednia pomoc psychologa dla dzieci objęła wszystkich potrzebujących. Badania pokazują wyraźne tendencje wzrostowe w zakresie stanów depresyjnych, samookaleczania, a nawet prób samobójczych.  

Trwająca dłużej niż tydzień zmiana w zachowaniu nastolatka, już jest niepokojąca. Psycholodzy i psychiatrzy apelują do rodziców, aby czujnie obserwowali swoje dzieci. Specjalistyczna pomoc w zakresie opieki psychologa szybciej przyniesie efekt. Dlatego w przypadku zauważenia niepokojących objawów warto poszukać wsparcia na własną rękę.

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy?

Fachowa pomoc psychologiczna dla dzieci

W wielu większych miastach w całej Polsce działalność prowadzą organizacje pozarządowe, do których można zwrócić się po pomoc psychologa dla dzieci. W Łodzi, gdzie poradnie dla najmłodszych w szpitalu psychiatrycznym oraz oddziały opieki szpitalnej są przepełnione, znaleźć można fundacje i ośrodki pomocowe.

Faktem jest, że na oddział psychiatryczny trafiają najcięższe przypadki. Lekarze głównie niosą pomoc najbardziej potrzebującym np. dzieciom i nastolatkom z aktami poważnych samouszkodzeń ciała. Są też dzieci po próbie samobójczej lub z takimi myślami i tendencjami. Aby nie dopuścić do poważnych zaburzeń w zachowaniu, w razie zaobserwowania niepokojących objawów, warto skorzystać z fachowej opieki.

Jak działają fundacje?

Ze wsparcia można skorzystać w fundacji oferującej fachową pomoc psychologiczną dla dzieci. Pod opiekę trafiają dzieci i nastolatkowie, którzy po oderwaniu od grupy rówieśniczej, zamknięte w domach wpadają w stany depresyjne. Izolacja niekorzystnie wpływa na dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Kontakty przez Internet nie zastąpią w okresie rozwoju prawdziwych relacji. Dzieciom brakuje pola do ekspresji, wyrażania swoich uczuć i emocji, a także nauki poprzez naśladownictwo. Nawet najbardziej kochający rodzic nie może zastąpić tego, co daje grupa rówieśników.

W fundacji pracują specjaliści, którzy udzielają doraźnej pomocy, a także dłuższej opieki psychologicznej oraz psychoterapeutycznej dzieciom, a często całym rodzinom. Spotkania mogą odbywać się w ośrodku lub w domu pacjenta – w zależności od potrzeb. Działalność fundacyjna jest odpowiedzią na ogromne, społeczne zapotrzebowanie.

Fundacja Gajusz organizuje również pomoc psychologiczną dla dzieci z Łodzi, które trafiają na oddziały onkologiczne. Udzielane jest wsparcie małym pacjentom z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzicom.

Podobne artykuły